some máy bay bắn nước tung toé

Server #1
Mở rộng...